Crama Viișoara

Politica de Confidențialitate

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul www.cramaviisoara.ro, site ce este administrat de SC NOSTALGIC SRL, avand cod unic RO10288157 si inregistrata la Registrul Comertului cu numar J13/919/1998, Constanta, Str. Mircea Cel Batran, nr.84.
Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră („date personale”).
Politica explică practicile NOSTALGIC SRL referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt prelucrate de către NOSTALGIC SRL.
Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuate de NOSTALGIC SRL se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal.
Prin această politică, NOSTALGIC SRL dorește să informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul prezentei politici și cu privire la drepturile de care beneficiază.
Site-ul www.cramaviisora.ro se adresează exclusiv persoanelor cu vârsta de peste 18 ani. Comercializarea produselor de pe site este interzisa persoanelor sub varsta de 18 ani. Prin acționarea butonului „Am peste 18 ani” din fereastra de confirmare a vârstei, utilizatorii declară pe propria răspundere că au împlinit vârsta legală pentru a consuma alcool.
Va rugam sa cititi cu atentie “termenii si conditiile” de utilizare a acestui site ce se vor intelege ca un contract de vanzare – cumparare intre SC NOSTALGIC SRL – prin magazinul online www.cramaviisoara.ro si orice persoana (fizica sau juridica) ce va face o comanda online prin intermediul acestui site.
CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?
„Date personale” înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica  (de exemplu numele dumneavoastră, domiciliul, numarul de telefon, adresa de e-mail)  lasate in formularul de contact de pe site-ul www.cramaviisoara.ro, prin comanda plasata, prin  posta electronica(cramaviisoara@yahoo.com) sau orice alta modalitate, vor fi folosite prin Politica de Confidentialitate.

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?
NOSTALGIC  SRL va folosi informațiile pe care le furnizați cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.
OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL
Operatorul de date cu caracter personal (denumit în continuare “operatorul”) este NOSTALGIC SRL.
PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR
NOSTALGIC  SRL se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:
1.   Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
2.   Colectate în scopuri specificate mai sus;
3.   Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
4.   Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
5.   Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale.
TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În scopul îndeplinirii obiectului nostru de activitate  pot fi prelucrate date personale dacă persoana fizica sau juridica  vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale pentru unul sau mai multe scopuri solicitate. Astfel, vă putem contacta în scopul realizării obiectului nostru de activitate si solicitarilor transmise.
PROCESAREA FORMULARULUI DE CONTACT
NOSTALGIC  SRL va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.
Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.cramaviisoara.ro, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile prezentei politici a SC NOSTALGIC SRL.
NOSTALGIC  SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea  de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră .
NOSTALGIC SRL se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise..

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI
Datele cu caracter personal prelucrate de NOSTALGIC SRL nu  vor putea fi divulgate și/sau transferate către terți.
PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE COOKIE
Site-ul www.cramaviisoara.ro folosește identificatori de tip Cookie(vedeti Politica Cookie).
În timpul navigării pe site colectăm informații de natură tehnică despre vizita utilizatorului pe site. Aceste Informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte Informații despre modul în care utilizatorul a interacționat cu site-ul și traficul realizat de utilizator prin site-ul nostru.
Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii de similare (exp: web beacons, pixeli, ad tags, pixeli/tag-uri de JavaScript) pentru a recunoaște utilizatorul.
PERIOADA STOCĂRII DATELOR
NOSTALGIC  SRL poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp dar nu mai mult de 5 ani de la vizita pe site sau a interactiunii cu noi, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.
CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?
Lista completă a drepturilor de care beneficiați odată cu aplicarea GDPR este:
Dreptul de acces sau informare – aveți dreptul de a solicita și primi informații privind activitățile de prelucrare a datelor personale, conform celor descriese.
Dreptul la rectificare – aveți dreptul de a ne solicita rectificarea datelor personale incomplete sau inexacte.
Dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a ne solicita ca datele dumneavoastră personale să fie șterse atunci când acestea nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate:
– atunci când este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
– atunci când persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
– atunci când datele cu caracter personal au fost prelucrate illegal;
– atunci când datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, respectiv atunci când datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.
Dreptul la limitare – aveți dreptul de a solicita limitarea procesării datelor, caz în care le vom păstra numai pentru exercitarea sau răspunderea la reclamații.
Dreptul la portabilitatea datelor  se referă la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune ca datele personale să facă obiectul unei procesări bazate pe interesul public sau legitim, inclusiv în legătură cu elaborarea de profiluri. În acest caz, nu vom mai procesa datele, cu excepția cazurilor în care există motive legitime necesare, se depun reclamații sau se răspunde la reclamații.
Dreptul de retragere a consimtamantului – aveți dreptul de a vă retrage consimțământul de prelucrare în orice moment. Retragerea consimțământului va avea însă efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii consimțământului rămânând valabilă în continuare;
Dreptul de a depune plângere – aveți dreptul de a vă adresa la Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în legătură cu modalitatea de prelucrare a datelor personale, în măsura în care considerați necesar.
Vă puteți exercita aceste drepturi prin trimiterea unei solicitări la adresa noastră de email cramaviisoara@yahoo.com, cu subiectul Protecția datelor. Pentru procesarea cererii, vă putem solicita identificarea prin prezentarea unui act de identitate.
Exercitarea drepturi de mai sus se pot  face prin e -mailul cramaviisoara@yahoo.com sau in scris la adresa sediului nostru.
Sunt de acord ca datele mele personale să fie stocate de către SC NOSTALGIC SRL cu scopul de a-mi răspunde la solicitare, procesarea comanda.